Najnowsze

Bliżej natury - domy na wodzie

Domy na wodzie to bardzo popularne rozwiązanie na własne m w Europie Zachodniej, niemniej w ostatnim czasie zyskujące popularność w naszym kraju.

Waterfront - podnosi atrakcyjność miasta

Obecność wody w krajobrazie miejskim stanowi o jego specyfice i nadaje miastu unikalne piękno. Człowiek od zarania dziejów starał się osiedlać nad wodą, chciał mieć od niej stały dostęp, bo poza nawadnianiem uprawianych ziem czy pojeniem zwierząt, była to jedyna droga transportowa, którą znał. I tak było przez wieki.

II Ogólnopolskie Seminarium Samorządowe

Bydgoszcz, 11-12 października 2017

Smog cichy zabójca - jak skutecznie rozwiązać problem

Aktualności

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.